Условия за ползване

Компанията
Обслужване на клиенти
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Поради различни възможности и рискове при използване на Интернет, ние сме създали определени условия за ползване (наричани за краткост "Условия"), за да предпазваме посетителите на нашия уеб-сайт и нас самите. Използвайки нашия уеб-сайт, вие се съгласявате с нашите Условия.

1. Общи ограничения за употреба

Вие се съгласявате:

 1. да не разпостранявате никаква част или части от Уеб-сайта на Компанията в каквато и да е медия без нашето предварително писмено разрешение;
 2. да не осъществявате достъп до информация налична на нашия Уеб-сайт чрез  технологнични средства, различни от тези, които са предоставени от самия Сайт или които са създадени специално от нас за конкретния случай;
 3. да не променяте каквато и да е част от нашия Уеб-сайт или която и да е част от съдържанието му.
 4. да не заобикаляте или правите опити да заобиколите, деактивирате или да се намесвате по друг начин в характеристиките, свързани със сигурността на Уеб-сайта или на характеристиките му, които (i) предпазват от и ограничават употребата или копирането на съдържание или (ii) привеждат в действие ограничения на употребата на Уеб-сайта или на съдържанитео, което е достъпно от Уеб-сайта;
 5. да не използвате нашия Уеб-сайт за търговски или бизнес цели;
 6. да не даунлоудвате постоянно или временно, копирате, съхранявате или пре-разпространявате съдържание от нашия Уеб-сайт.
2. Авторски права и други права на интелектуалната собственост
 1. Ние сме - ако изрично не е посочено друго - собственик или оторизиран ползвател на цялата информация, налична в нашия Уеб-сайт, включително, без ограничения, текстовете, скриптовете, изображенията, графиките, графичните представяния, снимките, аудио и видео материалите и интерактивните материали ( в следващата секция наричани ""Съдържание""). Цялото Съдържание е или наша собственост, или е лицензирано от нас и е обект на авторски права, права за защита на търговските марки и други права на интелектуална собственост за нас или нашите лицензодатели. Запазените търговски марки на трети страни, които присъстват в нашия Уеб-сайт, са запазени марки на техните съответни притежатели.
 2. Съдържанието не може да се даунлоудва, копира, репродуцира, разпространява, предава, излага, лицензира, променя, употребява повторно, бъде присвоявано, използвано или експлоатирано по други начини или за търговски или други цели без нашето предварително писмено съгласие. Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени в и на Съдържанието.
 3. Всяко нарушение на авторските ни права или другите права на интелектуална собственост, включително и на правата, притежание на трети страни, може да доведе до инициирането на граждански или наказателни производства срещу Вас.
3. Отговорност
 1. Ние Ви предоставяме възможно най-актуалната, точна и ясно изразена информация. Въпреки това е възможно неумишлени грешки в информацията да бъдат допуснати. Ние не носим отговорност за печатарски грешки, за точността, пълнотата и своевременността на информацията, която се съдържа на нашия интернет сайт.
 2. Информацията и данните, съдържащи се в нашия интернет сайт, могат да бъдат променяни във времето без предизвестие. Услугите, информацията и данните, налични в нашия интернет сайт, са предоставени във вида си без каквито и да е гаранции.
 3. С оглед обстоятелството, че на нашия интернет сайт има линкове към трети страни, следва да се отбележи, че нашият интернет сайт не носи отговорност за информацията, връзките или материалите, достъпни на такива чужди сайтове или на който и да е линк, който е посочен на нашата интернет страница. Декларираме, че не споделяме задължително съдържание и/или мнения към такава чужда интернет страница.
 4. Чрез използването на нашият уеб сайт, вие поемате всички рискове произтичащи от използването му, включително всякакъв риск за вашия компютър, софтуер или загуба на данни вследствие на вирус, софтуер или всякави други файлове, които могат да бъдат предадени чрез уебсайт или достъп до него.
 5. Компанията няма да бъде отговорна при никакви обстоятелства за незаконно използване на сайта на компанията и няма да бъде отговорна за никакви нарушения на правата от трети страни.
 6. С изключение на щети, които са причинени поради умисъл или груба небрежност, Компанията не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, неумишлени вреди или непреки щети, включително, без ограничение, пропуснати ползи, прекъсване на бизнес процеси или нарушаване на софтуер или електронни данни, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на уебсайта на компанията.
4. Лични данни

За лични данни и такива, свързани с Компанията, ще бъде прилагана Политиката за ЗАПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Компанията.

5. Други

Компанията си запазва правото да променя Условията във времето.

© Spectrum Brands Inc, м. септември 2020 г.

Моля имайте предвид, че кликайки върху този бутон ще напуснете сайта на Remington и ще бъдете препратени директно към уебсайта на нашия търговски партньор CONVAR Deutschland GmbH!

Там ще намерите голям асортимент от резервни части за уредите Remington.